Prisökning och licensförändring för Microsoft 365

Från och med Mars 2022 har Microsoft höjt sina priser på Microsoft 365. De har även höjt sina priser på server samt fjärrskrivbordslicenser.

Microsoft har kontinuerligt uppdaterat och utvecklat sitt tjänsteutbud. Under de senaste åren har man satsat stort på samarbete, kommunikation, AI och automatisering. Det här arbetet kommer nu avspegla sig på prisbilden och upplägget för licensieringen.

På grund av detta har vi blivit tvungna att höja våra priser på dessa licenser. Detta medför att en prishöjning av ert avtal börjar gälla från 1 Mars 2022.

Prishöjning berör:

  • Microsoft 365 Business Basic
  • Microsoft 365 Business Premium
  • Microsoft 365 E3
  • Office 365 E1
  • Office 365 E3
  • Office 365 E5

Licensmodellen för dessa tjänster har också ändrats vilket innebär att de licenser man har som är obundna har ett högre pris än dem som är kontrakterade.

Önskar ni låsa licenserna på era rörliga icke kontrakterade användare för att få det lägre priset så kontaktar ni er säljare så ordnar vi det med ett tillägg till ert nuvarande avtal.

 

 

Mvh Makab IT