Papercut HIVE – follow-me molntjänst

Papercut har nu lanserat sin follow-me lösning för utskrifter som molntjänst. Har du inga servrar eller vill gå ifrån ansvaret och kostnaden eller helt enkelt inte når alla dina skrivare i nätverket är Papercut HIVE svaret.

Läs mer