Sökcenter – dokumentarkivering

Idag skapas och hanteras dokument av allt och alla. Med en bra sökningstjänst hittar du snabbt ditt dokument och kan lättare bygga en framtidssäker struktur.

Tillgänglighet och ordning är ledord för att skapa kontroll.

De flesta kan idag skapa inscannade dokument på kontoret. En funktion som funnits många år och nyttjas väl.

Vanligast idag är att scanna PDF filer som skickas till e-posten för att sedan transporteras vidare.

Att scanna effektivit innebär att man ser till dokumentets gång. Kanske vill du ha en kopia lagrad på servern i bakgrunden på rätt plats, tolkad, sökbar i samband med att PDF:n mailas till dig. Eller vill du ha färdiga scanner triggers där användaren får besvara frågor och ett förutbestämt flöde är skapat för att skicka dokumentet till rätt plats, i rätt format.

Forskningsstudier från Coopers & Lybrands gör gällande att digitala dokument endast kostar 25 % så mycket som traditionella fysiska, att lagra. Dessutom är möjligheterna betydande att göra stora besparingar, såväl tidsmässiga som ekonomiska vad gäller åtkomst och säkerhet.

Makab har bred erfarenhet av att leverera verkningsfulla och kostnadseffektiva lösningar för elektronisk arkivering.