IT – Punkttjänster

FUNKTION TILL EN FAST MÅNADSKOSTNAD

Makab erbjuder i samarbete med Cuebid spetskompetens runt vår produktportfölj av världsledande teknologier avseende IP-kommunikation, datasäkerhet, virtualisering, datalagring och Unified Communication.
Tillsammans med våra kunder möter vi deras organisationers krav på ökad säkerhet, tillgänglighet och kontroll i stora komplexa IT-miljöer genom att leverera ett antal kvalitativa punkttjänster inom managed hosting. Alla tjänster supporteras, manageras och övervakas från Cuebid Network Operations Center – NOC. Värdet för våra kunder kan sammanfattas i lägre totala driftskostnader, ökad säkerhetsnivå, förhöjd servicenivå samt förbättrad rapportering och uppföljning med hjälp av loggmanagement.

NÅGRA AV DE PUNKTTJÄNSTER VI LEVERERAR TILL VÅRA KUNDER

ADN / Lastbalansering
Avlastning av servrar genom t. ex. SSL-terminering, fördelning av förfrågningar och svarstidsoptimering.

Autentisering
Säker flerfaktorsautentisering och identitetshantering

Brandvägg
Regelöversyn, segmentering, säkerhetstester, regelförändringar, optimering av trafikflöden och applikationskontroll

IPS / IDS
Aktivt skydd mot attacker på bakomliggande tjänster. Uppföljning av incidenter.

NÄTVERK

Redundansverifiering, prestandamätning, klassificering och prioritering av trafik.

Proxy
Webbsäkerhet, webbfiltrering och optimering av strömmande media.

Remote Access
Säker remote access lösning oavsett anslutningssätt.

Server
Monitorering av tjänster, konfigurationsverifiering, patch management samt hårdvarukontroller.

Unified Communication
Koordinering och övervakning av videokonferenser, användarvänliga styrsystem och upprättande av mediaportal samt intern-tv kanaler.

Unified Storage
Backuphantering, volymprovisionering och effektivisering av lagringsutrymme.

Virtualisering
Katastrofsäkring och analyser av virtualiserade servrar, applikationer och klienter. Dynamisk resursallokering i realtid.

WAN-optimering
Konfigurationsanalyser, prestandatester och accelerering av applikationer.

WiFi
Optimering, kvalitetskontroller för bl. a. VoIP, gästhantering och säkerhetsmonitorering av trådlösa nätverk.

Övervakning / SIEM
Proaktiv övervakning utifrån loggar och direkta åtgärder baserade på larm. Rapporter, trendanalyser, incidenthantering och Key Performance Indicators (KPI).