IT – Datacenter Services

Makab erbjuder kundanpassade driftslösningar i molnet (Infrastruktur som en tjänst – IaaS) åt företag och organisationer med höga krav på sin driftsmiljö. Vi arbetar bland annat med serverdrift, klientdrift samt säkerhets- och kommunikationslösningar och vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder affärsutveckla och förfina sina processer med IT som stöd.

För en konkurrenskraftig månatlig kostnad tar vi ansvaret för hela eller delar av din IT-miljö och ser till att den är

 • Tillgänglig minst 99.9% av tiden
 • Rätt dimensionerad med flexibel prestanda
 • Åtkomlig för dina medarbetare oavsett tid och geografisk plats
 • Säkerhetskopierad och fullt återställningsbar
 • Skyddad av avancerad säkerhetsteknik
 • Supporterad av certifierade servicetekniker och övervakad dygnet runt

Cuebids datacenter är designat för drift av verksamhetskritiska applikationer och är uppbyggt av världsledande teknologier från våra leverantörspartners. Vårt erbjudande är anpassat för dig som värderar en stabil och säker IT-drift och vi skräddarsyr alltid tjänsteinnehåll och SLA så de möter upp våra kunders specifika behov.

Kontakta oss

Våra tjänster omfattar bland annat:

Serverdrift

 • Duplicerade fysiskt åtskilda serverhallar
 • Full redundans
 • Dynamiska, klustrade och fullt skalbara servermiljöer
 • Datalagring och filserver
 • Katalogtjänst, Exchange och SharePoint
 • Webbserver
 • Serverdrift av kundspecifika system på vår infrastruktur eller anpassade co-locationlösningar
 • Patch management, operativsystem och alla tjänster kontinuerligt uppgraderade med senaste säkerhets- och stabilitetspatcherna

Klientdrift

 • Laptops, Workstations och Mobila enheter
 • Klientbackuplösningar
 • Kryptering
 • Central managering och övervakning

Säker fjärråtkomst

 • Anslutning över VPN, oavsett typ av enhet
 • Tvåfaktorsautentisering är standard i alla våra datacentertjänster

Säkerhetskopiering och återställning

 • Server- och klientbackup
 • Rutiner anpassas alltid till dina verksamhetskrav (RPO, RTO och SLA)
 • Snapshots av data upp till fyra gånger om dygnet

Support

 • Telefonsupport och ärendehanteringssystem, 8/5 eller 24/7
 • Vår service desk är alltid bemannad med svensktalande och certifierade servicetekniker
 • Kontinuerlig driftsövervakning av alla miljöer från Cuebid Network Operation Center

Nätverk och säkerhet

 • Klientskyddspaket (antivirus, brandvägg, och övervakning av systemfiler)
 • Webbfiltrering, applikationsfiltrering, intrångsskydd, virusscan och spamfilter
 • Redundanta nätverksförbindelser från våra kunders kontor
 • Övervakning och monitorering; logghantering och SIEM
 • WAN- och webboptimering

Din data är säker hos oss

Cuebid är ett 100% svenskägt företag under svensk jurisdiktion. Serverhallar och all data befinner sig fysiskt innanför Sveriges gränser. Cuebid följer och omfattas enbart av svensk lagstiftning. Detta innebär att våra kunders data aldrig kommer att göras tillgänglig för ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land utanför EU/EES.

Vad gäller data och eventuella personuppgifter som våra kunder lagrar garanterar vi att

 • Cuebid tillämpar svensk lagstiftning när det gäller behandlingen av personuppgifter.
 • Cuebid har säkerställt att det finns tekniska och praktiska förutsättningar att utreda misstankar om att någon haft obehörig åtkomst till personuppgifterna.
 • Cuebid garanterar att åtgärder vidtas då ett avtal upphör så att ingen obehörig har åtkomst till eventuella personuppgifter därefter.
 • Det finns stark autentisering vid överföring av uppgifter i öppet nät och uppgifterna skyddas med kryptering.
 • Inga personuppgifter kan komma att överlämnas till ett så kallat tredjeland, det vill säga ett land utanför EU/EES.