Ascendo

När du vill ha en paketerat system för hantering av leverantörsfakturor

Automatisera era leverantörsfakturor

Ascendo Invoice till fast pris. Allt ingår, utom krångel

Ascendo Invoice är en cloud-lösning som hjälper dig med hela leverantörsfakturaprocessen, från inköp till betalning.

Ascendo Invoice ger dig en effektiv handläggning, förkortade ledtider och ett säkrare flöde genom en smidig, smart och okrånglig fakturahantering.

Vad gör Ascendo invoice?

  • Hantering av samtliga förekommande format för leverantörsfakturor

  • Förenkling och automatisering av kontering

  • Säkerställande att attest av fakturor sker enligt fastställda regler

  • Fullständig spårbarhet

  • Tillgängliggjord leverantörsinformation och fakturahistorik

  • Direkt och enkel åtkomst till arkiv över alla leverantörsfakturor

  • Samtliga fakturor finns sökbara i det digitala arkivet via en behörighetsstyrd sökfunktion

  • Rapportering och statistik för överblick över fakturaflödet

Enkelt och självinstruerande = användarvänligt

Se hur du hanterar, konterar och godkänner företagets fakturor i Ascendo Invoice

Ta en titt på vårt mobila gränssnitt

Boka din demo idag

Vill du veta mer? fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Företag

Telefonnummer

Ditt meddelande

Ascendo invoice -Smartare fakturahantering

DIREKT ÅTKOMST TILL FAKTUROR I ARKIVET

Direkt efter ankomsten finns samtliga fakturor sökbara i det digitala arkivet via en behörighetsstyrd sökfunktion.

UPPDATERING AV EKONOMI-OCH AFFÄRSSYSTEM

Under fakturabehandlingen i Ascendo Invoice sker automatisk uppdatering av ekonomisystemets huvudbok och leverantörs-reskontra, via integrationsmodul.

Kan kopplas till marknadens förekommande Inköps- och ordersystem.
Genom ett färdigt tekniskt gränssnitt kan integration med inköpssystem upprättas vilket möjliggör avsevärd rationalisering av fakturabehandlingen

ÖVRIGT

• Personliga profiler: Varje användare kan spara egna inställningar i personlig profil.
• Rollbaserad användaradministration ger enkel administration.
• Bunthantering, möjlighet att handlägga flera fakturor samtidigt.
• Vikariefunktion, möjliggör enkel åtkomst till kollegors fakturor vid oplanerad frånvaro. Vid planerad frånvaro kan en eller flera ersättare för användaren registreras.
• Spärrfunktion för leverantörer, för att säkerställa att inga bluff-fakturor betalats felaktigt.
• Tidsgränser, vilka aktiveras automatiskt för att säkerställa att fakturor ej blir förfallna för betalning.
• Koppla samman debet och tillhörande kreditfakturor, för ökad kontroll av krediteringar.
• Sekretesshantering, förhindrar obehörig åtkomst av fakturor med t.ex. personuppgifter.
• ”Kopia-till” funktion, möjliggör t.ex. enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller av andra orsaker tillhandahållas andra handläggare. Stöd för inhouse och outsourcad drift.

Ascendo Invoice systemdesign är optimerad så att produkten kan levereras både som s.k. asp-tjänst med helt separerade datalager mellan kunderna, alternativt som produkt vilken installeras i kundens egna it-miljö.

Hantera även dina utgående fakturor Läs mer