Ascendo Invoice

Ascendo Invoice är molnverktyget som automatiserar era leverantörsfakturor.

Enkelt att komma igång

Ascendo Invoice är molnbaserat och har standardintegrationer till de flesta ekonomisystemen på marknaden. Vår processanalys gör det dessutom enkelt att optimera dina processer.

Enkelt att använda

Användargränssnittet i Ascendo Invoice är extremt intuitivt, och det finns dessutom många smarta funktioner som gör livet extra enkelt för både administratörer och attestanter.

Alltid fast månadspris

Ascendo Invoice är en enkel och smart lösning utan dolda kostnader. Du väljer den paketering och de tillval som passar dig, och sedan vet du exakt vad du ska betala varje månad. Support ingår alltid.

Ascendo Invoice har mängder av smarta funktioner

 

 • Användarroller styr attestnivåer och åtkomst i systemet.
 • Bunthantering möjliggör hantering av flera fakturor samtidigt.
 • Vikariefunktion ger enkel åtkomst till kollegors fakturor vid frånvaro.
 • Spärrfunktion för leverantörer säkerställer att inga bluff-fakturor betalas.
 • Tidsgränser aktiveras automatiskt och säkerställer att fakturor betalas i tid.
 • Sammankoppling av debet- och tillhörande kreditfakturor ökar kontrollen.
 • Sekretesshantering förhindrar obehörig åtkomst till fakturor med exempelvis personuppgifter.
 • Kopia till-funktion möjliggör exempelvis enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller skickas till andra handläggare av andra orsaker.
 • Vår interaktiva kommunikationsplattform möjliggör snabb hjälp och nyhetsuppdateringar direkt i systemet.
Smarta lösningar

Se hur du hanterar, konterar och godkänner företagets fakturor i Ascendo Invoice

Ta en titt på vårt mobila gränssnitt

Kvittohantering och utläggshantering med Ascendo Expense

Ascendo Expense är en tilläggsmodul till Ascendo Invoice, men kan även användas separat. Det digitala verktyget gör utläggshanteringen enklare och snabbare för användaren, chefen och ekonomi- och löneavdelningen. Du får även bättre insikt och kan förutse kostnader eftersom du får utläggsrapporterna löpande istället för i slutet av månaden.

Så fungerar elektronisk utläggshantering med Ascendo Expense

Användaren fotar papperskvitton med mobilen eller vidarebefordrar digitala kvitton direkt in i appen. Ascendo Expense hanterar alla typer av utlägg, såsom kortköp, traktamenten, representation och milersättning. Appen analyserar kvittona automatiskt och hämtar ut informationen. Det betyder att Ascendo Expense gör det mesta jobbet åt användaren, som bara behöver kontrollera och skicka in.

Attestanten godkänner sen rapporterna i mobilappen eller via datorns webbläsare. Ekonomiavdelningen betalar därefter ut pengarna och allting bokförs automatiskt. I slutet av året lämnar användaren in alla sina kvitton i fysiskt format för slutlagring. Ingen behöver titta på dem, och de behöver inte vara upphäftade på A4-papper – de kan bara lämnas in i en påse.

Glad ascendo användare

Fördelar med elektronisk utläggshantering

 • Den anställda slipper lägga tid på att manuellt fylla i uppgifterna från alla kvitton.
 • Attestanten behöver inte hantera massvis med papper och kvitton.
 • Ekonomiavdelningen får ett korrekt underlag och behöver inte gå tillbaka till användaren för att korrigera felaktigheter.
 • Organisationen sparar mängder av tid och därmed pengar.
 • Transparensen ökar och du kan förutse kostnader.
Produktblad Ascendo Expense

Boka din demo idag

Vill du veta mer? fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Företag

Telefonnummer

Ditt meddelande

Ascendo invoice -Smartare fakturahantering

DIREKT ÅTKOMST TILL FAKTUROR I ARKIVET

Direkt efter ankomsten finns samtliga fakturor sökbara i det digitala arkivet via en behörighetsstyrd sökfunktion.

UPPDATERING AV EKONOMI-OCH AFFÄRSSYSTEM

Under fakturabehandlingen i Ascendo Invoice sker automatisk uppdatering av ekonomisystemets huvudbok och leverantörs-reskontra, via integrationsmodul.

Kan kopplas till marknadens förekommande Inköps- och ordersystem.
Genom ett färdigt tekniskt gränssnitt kan integration med inköpssystem upprättas vilket möjliggör avsevärd rationalisering av fakturabehandlingen

ÖVRIGT

• Personliga profiler: Varje användare kan spara egna inställningar i personlig profil.
• Rollbaserad användaradministration ger enkel administration.
• Bunthantering, möjlighet att handlägga flera fakturor samtidigt.
• Vikariefunktion, möjliggör enkel åtkomst till kollegors fakturor vid oplanerad frånvaro. Vid planerad frånvaro kan en eller flera ersättare för användaren registreras.
• Spärrfunktion för leverantörer, för att säkerställa att inga bluff-fakturor betalats felaktigt.
• Tidsgränser, vilka aktiveras automatiskt för att säkerställa att fakturor ej blir förfallna för betalning.
• Koppla samman debet och tillhörande kreditfakturor, för ökad kontroll av krediteringar.
• Sekretesshantering, förhindrar obehörig åtkomst av fakturor med t.ex. personuppgifter.
• ”Kopia-till” funktion, möjliggör t.ex. enkel hantering av fakturor som ska vidarefaktureras eller av andra orsaker tillhandahållas andra handläggare. Stöd för inhouse och outsourcad drift.

Ascendo Invoice systemdesign är optimerad så att produkten kan levereras både som s.k. asp-tjänst med helt separerade datalager mellan kunderna, alternativt som produkt vilken installeras i kundens egna it-miljö.

FINQR

Hantera även dina utgående fakturor med vår fakturaservice Läs mer