Dokumentsäkerhet

Vad som menas med ett ”säkert dokument” har flera svar och beror säkerligen på vem du frågar. Någon kanske menar att det ska vara skyddat från åtkomst, medan någon annan menar att det ska vara lättåtkomligt eller helt enkelt att det ska vara korrekt.

Lösningen på hur så olika svar ska hanteras är elektroniska dokument. Kompromissa inte, Makab har lösningar för detta. Vi har gedigen erfarenhet inom dokumentsäkerhet.

Ett riktigt enkelt sätt att förstöra sina fysiska dokument är med en dokumentförstörare. Något som bör finns på varje kontor.