Vi använder våra IT-leveranser till att stärka din konkurrenskraft!

Makab är uppbyggt av ett stort antal personer med passion för våra kunduppdrag. Engagerade medarbetare som verkar mot samma mål med samma inställning till ett lyckat samarbete. En filosofi vi arbetat utifrån starten 1993.

Vi anser att IT är något som aldrig ska utgöra ett affärsmässigt hinder, IT ska helt enkelt bara fungera. På Makab brinner vi för att göra det möjligt för våra kunder. Vi är experter så du slipper. När vi erbjuder våra tjänster & lösningar är de anpassade för just din verksamhet och dess krav på säkerhet, tillgänglighet och redundans. Du behöver aldrig vara orolig för att du missade något eller att det vi levererar inte är skalbart.

När vi byggt upp våra IT-tjänster har vi gjort det från grunden, i Sverige. Det innebär hårdvara från de främsta tekniktillverkarna, bästa mjukvaruleverantörerna som alltid är omgivet av rätt kompetens för att ta hand om dig och ditt företag år efter år.

Det ska inte vara krångligt att välja Makab. Det ska ALLTID vara det enkla valet!

Makab DESK

Hybridlösning med central lagring i datahall. Med DESK hanteras och uppdateras era datorer och Microsoft 365 används för att kommunicera.

Makab Remote

Fjärrskrivbordslösning där du kommer åt dina applikationer samt filer oavsett var du befinner dig och inte är bunden till en specifik dator

Microsoft & Office 365

Molnbaserade verktyg för att samarbeta och kommunicera. Kompletteras med en backup från oss för högsta säkerhet

Infrastruktur- och övriga tjänster

Tjänster som får helheten att fungera såsom trådlöst nätverk, brandvägg, Virtuella servrar och Azure

Vad passar er bäst?

Vi hjälper er! fyll i formuläret så kontaktar vi er och hittar rätt väg framåt tillsammans

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Företag

Telefonnummer

Ditt meddelande

Makab Desk

Med tjänsten Makab DS köper ni er IT-drift av oss som en tjänst. Ni betalar ett fast pris per användare och månad.

Tjänsten bygger på att respektive användares dator ansluts till vårt centrala active directory för åtkomst och rättighetsstyrning. Där finns filytor för personliga och gemensamma mappar. Arbete på distans sker via VPN där informationen som skickas mellan vårt datacenter och respektive användares dator är krypterad.

I tjänsten ingår en mjukvara som inventerar respektive dator samt håller den uppdaterad både vad gäller operativsystem men även tredje parts program såsom PDF läsare, webbläsare osv. Det ingår även en Microsoft 365 licens som inkluderar officepaket, e-post, antispam, Teams, Sharepoint och Onedrive.

Tjänsten tillhandahålls av oss och infrastrukturen är placerad i ett datacenter i Sverige. Datacentret använder 100% förnybar energi och har flera lager av säkerhet vad gäller bland annat staket, vakter dygnet runt och kameraövervakning. Datacentret har redundans i sin energiförsörjning och kylning.

Vi bygger tjänsten på mjukvara och hårdvara från ledande leverantörer för att den ska hålla högsta nivå vad gäller tillgänglighet och säkerhet.

Vad ingår i Makab DESK?

 • Del i Active Directory anpassat efter ditt företag
 • Fillagring med backup
 • Microsoft Office 365 licens
 • Möjlighet till distansarbete via VPN
 • Övervakning av tjänsten
 • Mjukvara installerad på respektive dator som inventerar samt uppdaterar operativsystem och tredjeparts applikationer
 • Tillgång till support för varje användare via telefon och e-post

Vill du njuta av väl fungerande IT?

Makab Remote

Med tjänsten Makab RD köper ni er IT-drift av oss som en tjänst. Ni betalar ett fast pris per användare och månad.

Tjänsten möjliggör att du kan arbeta där du är, du är inte bunden till en fysisk plats eller en specifik dator. Du ansluter till ett fjärrskrivbord som ser likadant ut oavsett om du arbetar från din kontorsdator, privata dator hemma eller från ett internetcafé på andra sidan jorden.

All information som skickas mellan den dator du jobbar från till ditt fjärrskrivbord är krypterad för din och ditt företags säkerhet.

I fjärrskrivbordet har du tillgång till ett office paket, e-post via Office 365, en personlig filyta samt en gemensam. Du kan även lägga till tredjeparts applikationer såsom ekonomisystem eller CRM system och anger vilka på företaget som ska komma åt respektive applikation.

Då all data lagras på fjärrskrivbordet är du skyddad från att obehöriga kommer åt din information exempelvis i händelse av att din dator blir stulen.

Tjänsten tillhandahålls av oss och infrastrukturen är placerad i ett datacenter i Sverige. Datacentret använder 100% förnybar energi och har flera lager av säkerhet vad gäller bland annat staket, vakter dygnet runt och kameraövervakning. Datacentret har redundans i sin energiförsörjning och kylning.

Vi bygger tjänsten på mjukvara och hårdvara från ledande leverantörer för att den ska hålla högsta nivå vad gäller tillgänglighet och säkerhet.

Vad ingår i Remote DS?

 • Fjärrskrivbord för alla användare
 • Del i Active Directory anpassat efter ditt företag
 • Fillagring
 • Backup av kunddata
 • Officepaket i fjärrskrivbordet
 • Anti-Virus
 • E-post via Exchange Online
 • Support för användare via telefon och e-post

Använd oss för att säkra din IT!

Microsoft och Office 365

Med Microsoft och Office 365 får ni ett modernt molnbaserat verktyg för att samarbeta och kommunicera. Tjänsten finns i olika paketering beroende på vad ni som företag har som behov. Ett exempel på funktioner som finns är e-post, office paket (lokalt installerat samt webbversion), onedrive för fillagring, sharepoint och teams.

Vi centraliserar, administrerar och fakturerar dig för tjänsterna. Med Makab så får du kontroll över dina Microsoft tjänster och har dessutom tillgång till den bästa supporten.

Passar kunder som vill:

 • Välja vilket paket som passar sina medarbetare bäst utefter arbetsuppgift
 • Kunna kommunicera via e-post, chatt och video
 • Ha en säker och centraliserad IT-miljö
 • Få kontroll på sina IT kostnader med en fast månadskostnad per användare
 • Vara flexibla och inte vara bundna till en specifik dator

(du länkas till Microsofts hemsida)

Chatt, samtal och möten

Molnlagring

Office-appar och tjänster

E-post och kalender

Office 365 Backup

Tjänsten kompletterar Office 365 med backup och restore möjligheter, något som saknas i Office 365 från början. Detta för att säkra företagets data om olyckan skulle vara framme, att någon av misstag raderar en fil eller råkar ut för ransomware.

Av över 1 000 tillfrågade it-proffs svarade 81 % att de har varit med om dataförlust i Office 365 – från enkla användarfel till större datasäkerhetshot – Källa: Veeam

Tjänsten känner själv av när nya användare läggs till och börjar direkt ta backup av dessa. Backup tas 12 gånger dagligen av e-post samt 3 gånger per dag av onedrive, sharepoint samt innehåll i teams grupper och lagras under hela perioden som kunden har backuptjänsten. Tjänsten inkluderar obegränsat lagringsutrymme och lagras inom EU helt krypterat. Ni som företag betalar en fast kostnad per användare och månad.

Passar kunder som vill:

 • Ha sin data säkrad i händelse av att olyckan är framme
 • Ha sin data utanför tjänsten på annan geografisk plats
 • Få kontroll på sina IT kostnader med en fast månadskostnad per användare

Makab Datacenter

Om Makab Datacenter Services

När du beställer våra tjänster Makab DESK, Remote, back-up eller virtuell serverdrift sker detta via en säkerhetsklassad serverhall. MAKAB Datacenter Services (MDS) erbjuder kvalificerad IT-drift åt företag och organisationer med verksamheten baserad i Norden. Vi arbetar med serverdrift, klientdrift, säkerhets- och kommunikationslösningar och tar hel- eller delansvar för våra kunders IT-drift.

Vår mission är att öka våra kunders konkurrenskraft genom att tillhandahålla kvalificerade IT-driftstjänster inklusive komplett support. Vårt mål är att kontinuerligt hjälpa våra kunder affärsutveckla och förfina sina processer med IT som stöd.

Makab Datacenter Solution

Makabs datacenter är designat för kvalitativ drift av verksamhetskritiska applikationer. Alla tekniklager avseende IP-kommunikation, datasäkerhet, servrar och lagringsytor är redundanta och optimerade för att minimera driftsstörningar. Våra driftmiljöer är uppbyggda av marknadsledande teknologier inom respektive segment och vår support är bemannad av servicetekniker som är certifierade på alla ingående tekniker. Våra drifttjänster styrs, underhålls och övervakas från vårt kontrollrum eller så kallad NOC. (Network Operation Center).

Drifttjänsterna utgår från serverhallar lokaliserade i Upplands Väsby hos Digiplex. Våra hallar är dessutom certifierade enligt ISO 9001:2015 avseende kvalitet samt ISO 14001:2015 avseende miljö och OHSAS 45001:2018 avseende hälsa och personsäkerhet samt ISO 27001:2013 gällande informationssäkerhet. Vidare är de bemannade och videoövervakade dygnet runt. Våra serverhallar är fullt redundanta (el, nätverk, kyla) samt skalskyddade för yttre hot. All egen datalagring sker i dessa hallar.

Sammanfattning av fördelar med serverdrift i Makabs datacenter:

 • Redundant miljö.
 • Alla era servrar fortsätter att fungera om ett eventuellt elavbrott skulle ske, eller om enheternas nätdelar går sönder. Både redundant el och kyla finns.
 • ISO-certifierade hallar med toppklassade system för brand- översvämnings och inbrottsskydd
 • Nätverksinfrastruktur, servermiljö och brandväggar övervakas och styrs centralt. Allt underhåll och uppgradering av komponenter sker automatiskt av våra certifierade servicetekniker utan att ni vare sig behöver påkalla vår uppmärksamhet eller störs av onödiga och oplanerade driftavbrott.
 • Skalfördelar – genom Makab får ni del av en driftmiljö uppbyggd av state-of-the-art teknik som vanligtvis är förbehållen storföretagens IT-avdelningar.

Vill du ha en kostnadseffektiv och säker IT-miljö?

Infrastruktur & övriga tjänster

Makab Wifi

I tjänsten ingår accesspunkter, övervakning, uppdatering och utbyte i de fall en accesspunkt skulle gå sönder. Ni som företag betalar ett fast pris per accesspunkt och månad.

Accesspunkterna stödjer den senaste tekniken och är anslutna till en kontrollenhet i vårt datacenter där övervakning, uppdatering och konfiguration sker. Tjänsten kan utökas med fler accesspunkter vid behov.

Makab Brandvägg

Med Brandvägg som tjänst får ni en komplett säkerhetsfunktion som en tjänst. Vi ser till att skydda er information och verksamhet mot både externa och interna hot.

Med brandvägg som tjänst betalar ni ett fast pris per månad.

Brandvägg som tjänst innehåller alla nödvändiga delar som behövs för en driftklar brandväggslösning innehållande nedanstående komponenter:

   • Hårdvara från marknadsledande leverantör
   • VPN-Tunnel till Makabs datahall
   • Drift
   • Backup av konfiguration

Microsoft Azure

Azure är en molnplattform från Microsoft med över 200 produkter och molntjänster. Den består av flera högteknologiska datacenter spridda över hela världen. I Azure kan du köra allt från virtuella servrar till webbsidor, appar och databaser. Du betalar för tjänsterna under den tiden de körs och plattformen är helt skalbar.

Vi kan hjälpa er komma igång med Azure så att ni kan börja nyttja tjänsterna där och ni betalar via faktura där ni ser er konsumtion för månaden.

 

Passar kunder som vill:

 • Ha en skalbar plattform att köra sina system i
 • Skräddarsy efter egna behov
 • Lagra sin information i redundanta datacenter
 • Ha tillgång till den senaste tekniken och följa med i utvecklingen

Virtuell server

Hyr en eller flera egna virtuella servrar som är pålitliga, skalbara och säkra. Låt oss ta hand om underhåll eller gör det själv. Backup ingår alltid. Du kan välja att få servern med Windows versioner tillbaka till Windows Server 2012, alternativt Linux. Våra servrar hostas redundant i Vmware.

Servrarna är placerade i ett av Sveriges säkraste datacenter.

All information lagras i Sverige och skyddas av svensk lag. All information som skapas av våra kundföretag tillhör kund och kan när som helst sparas lokalt eller begäras ut.

Passar kunder som vill:

 • Ha full flexibilitet
 • Skräddarsy efter egna behov
 • Lagra all information i Sverige
 • Spara backup och lagring i miljöeffektivt redundant datacenter

Support

Grunderna för en bra leverans och en nöjd kund är såklart många. En av de viktigaste är support. Hos oss kommer du alltid i kontakt med någon som kan hjälpa dig. Inga långa väntetider eller okunnig personal. Det är ett minne blott om du väljer Makab.

I Support standard ingår felsökning av eventuella fel som har med tjänsten att göra. Förändringar, uppdateringar och liknande debiteras enligt gällande prislista.

Supporten är bemannad med egen personal som är både svensk- och engelsktalande. Vår ambition är att kunna lösa ärendet direkt vid första kontakt med oss och våra tekniker har kompetens att både felsöka och vidta åtgärder.

Alla ärenden som rapporteras till oss registreras i ett ärendehanteringssystem för uppföljning och kvalitetskontroll. Anmälan av ärenden sker antingen genom telefon, via e-post, portal eller genom systemlarm.

En bra affärsmodell mår alltid bäst av ett bra IT-stöd!