Nyheter

Makab ingår 5års sponsoravtal med Enskede IK

By 9 januari, 2018 No Comments
enskede IK Makab Sponsor 5 år

Vi är väldigt glada att få vara en del av Enskede IK:s framtid som en av de nya huvudsponsorerna.

Fotboll, idrott & framförallt hälsa och gemenskap är något som vi på Makab värderar högt och en viktig del för alla barn och ungdomar att ta till sig tidigt i livet.

Enskede IK:s moral och värderingar om att se mångfald, glädje, kamratskap och vara långsiktiga med sina medlemmar delar vi och är något som vi själva arbetar för inom vår affärsverksamhet.

Som förälder, Enskede bo, företagare och med arbetskollegor som är verksamma inom klubben känns vårt engagemang för Enskede IK stort & viktigt. Vår ambition med sponsorskapet är att utveckla affärsnätverket bland företagen som finns för att ytterligare kunna bidra med en ännu större sponsring framöver.

Att vi har valt att teckna ett sponsorskap på 5år innebär för oss ett stort ansvar och engagemang. Det bär med sig ett tydligt budskap att vi tror på klubben och dess förmåga att få medlemmar, barn & ungdomar att utvecklas som individer och växa upp som starka förebilder i vårt samhälle.

Om Enskede IK

Enskede IK består idag av ca 2400 medlemmar vilket gör klubben till en av Stockholms och därmed en av Sveriges största idrottsföreningar. Vi har nästan 2000 aktiva som tränas av våra 400 ledare.

Vi verkar för sunda värderingar och ett livslångt fotbollsintresse.

Enskede IK:s långa erfarenhet av barn- och ungdomsfotboll gör oss till en gedigen plattform för barns och ungdomars fotbollsintresse. Alla som vill vara med får vara med och ska ges bästa förutsättningar att utvecklas i sin egen takt.

Vår fotbollsverksamhet bygger på att vi jobbar långsiktigt med varje åldersgrupp enligt EnskedemodellenDetta betyder för oss att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter, både individuellt och som lagspelare.

Vi följer SvFF:s inriktning för barn- och ungdomsfotboll, ”Spela, lek och lär” samt förbinder oss som förening via ett föreningscertifikat att utöva verksamheten i enlighet med certifikatet som är utställt av Stockholms Fotbollförbund.

Inom föreningen gäller allas lika värde oavsett kön, sexuell läggning, kultur, religion eller etnisk bakgrund. Våra ledare har ansvaret att både förmedla och se till att detta efterlevs. Klubbens spelare ska också agera i enlighet med dessa värderingar.