I samarbete med Hanvikens SK

Syftet med samarbetet

  • Syftet med samarbetet är att Makab aktivt skall verka i företagsnätverket.
  • Att tillsammans hitta nya sätt inom nätverket för att få in pengar till föreningen.
  • Makab skall arbeta för att öka intresset att göra affärer mellan de företag som idag sponsrar eller är medlemmar i Hanvikens SK.
  • Bygga ett starkare företagsnätverk med syfte att locka fler och starkare sponsorer.
  • Makab sponsrar Hanvikens SK med 5% av affärsvärdet på de affärer som görs inom nätverket eller med Hansvikens SK:s medlemmar. (Affärsvärdet avser omsättningen av affären men exkluderar eventuella lösenkostnader beräkningsmässigt).

VÅR AFFÄRSIDÉ ÄR ATT GÖRA ERT FÖRETAGANDE ENKLARE OCH EFFEKTIVARE

Vår mission är att hjälpa företag bygga en flexibel och hållbar infrastruktur inom dokumenthantering, fakturahantering, IT & digitala budskap.

TRYGGA, SMIDIGA & ANVÄNDBARA PRODUKTER & LÖSNINGAR SOM GÖR SKILLNAD

Snabb support, långsiktiga och kompetensutvecklade säljare & tekniker gör det möjligt

Läs mer om vår affärsidè

Vår affärsidé är enkel. Vi ger ert företag mer tid. Mer tid åt er kärnverksamhet. Vi gör det genom att ge kompletta leveranser inom alla våra affärsområden.

Det innebär:

  • Djupgående kunskap om produkten/tjänsten
  • kunna driftsätta
  • ge löpande underhåll & support
  • En kontaktyta

Våra affärsöverenskommelser ska alltid vara långsiktiga och vårt främsta mål är att Makab alltid ska vara ert val år efter år.

Vi ska ge support avseende dagens och nästa generations produkter & tjänster.

Tillgänglighet för oss innebär egna tekniker som utför på platsen service inom 8h oavsett storlek på företag. Att via vår telefonsupport snabbt kunna avhjälpa fel och undvika långa led tider. Vara uppmärksamma inom säljavdelningen för våra kunders förändrade behov och beteenden för att kunna vara proaktiva och komma med förslag på förbättringsåtgärder. Allt för att driva din affärsverksamhet framåt.

Vi ska hjälpa våra kunder förbättra sin konkurrenskraft genom att optimera och säkerställa högsta tänkbara tillgänglighet, säkerhet och kontroll i de lösningar och tjänster vi implementerar.

Kvalitè

Bakom en tjänst eller produkt från Makab står en tekniskt uppdaterad organisation som lägger största vikt av att vara den optimala samarbetspartnern. Vårt mål med alla våra samarbeten är att få våra kunders fulla förtroende. Vi vill vara den externa resursen som finns för att hjälpa er att driva på utvecklingen och påvisa fördelarna med en genomtänkt och strukturerad leverans. Kvalitè i alla led. År efter år.

Återkommande kunder

95%

Våra 5 affärsområden

Kontorsmaskiner

Vi har handplockat de bästa leverantörerna marknaden har att erbjuda. Högteknologiska produkter som ska underlätta för dig i ditt dagliga arbete.

Makab Documents kan som fristående återförsäljare erbjuda en mängd olika hårdvaruleverantörs produkter för att möta upp din specifika kravbild. En noga utvald och testad hårdvara är grunden för att uppfylla de förväntningar du har gällande kvalite, kompabilitet och drivsäkerhet på leveransen.

Vi har en mycket bred portfölj och ställer höga krav på de leverantörer vi valt att samarbeta med. Korta leveranstider, tillgång på reserv och förbrukningsdelar samt en gedigen support organisation som backar upp oss. För oss viktiga parametrar och för dig ett tryggt val av hårdvara.

Läs mer om vårt produktutbud här

Dokumenthantering

Dynamiska lösningar med fokus på att höja kvalitè, tillgänglighet och kontroll.

En hårdvara utan integration blir ofta en dyr investering. Vi maximerar samspelet mellan hårdvara och mjukvara. Enkelhet och tydlighet i en lösning bidrar alltid till ett ökat användande.

Oavsett om det handlar om arkivering, säkerhet, övervakning av skrivarparken, eller om att kostnadseffektivisera. Makab Documents har bred erfarenhet, både av att leverera standardlösningar och av att skräddarsy.

Hanterar ni fortfarande fakturorna manuellt?

I så fall är Ni inte ensamma. Fortfarande idag, 2016 hanterar majoriteten av svenska små- och medelstora företag fakturor manuellt, på papper.

Makab levererar lösningar för både inkommande och utgående fakturor.

Läs mer om inkommande fakturor
Läs mer om utgående fakturor

Managed Security Services

Funktion till en fast månadskostnad

Makab erbjuder i samarbete med Cuebid spetskompetens runt vår produktportfölj av världsledande teknologier avseende IP-kommunikation, datasäkerhet, virtualisering, datalagring och Unified Communication.
Tillsammans med våra kunder möter vi deras organisationers krav på ökad säkerhet, tillgänglighet och kontroll i stora komplexa IT-miljöer genom att leverera ett antal kvalitativa punkttjänster inom managed hosting. Alla tjänster supporteras, manageras och övervakas från Cuebid Network Operations Center – NOC. Värdet för våra kunder kan sammanfattas i lägre totala driftskostnader, ökad säkerhetsnivå, förhöjd servicenivå samt förbättrad rapportering och uppföljning med hjälp av loggmanagement.
 

Några av de punkttjänster vi levererar till våra kunder:

ADN / Lastbalansering

Avlastning av servrar genom t. ex. SSL-terminering, fördelning av förfrågningar och svarstidsoptimering.

Autentisering

Säker flerfaktorsautentisering och identitetshantering

Brandvägg

Regelöversyn, segmentering, säkerhetstester, regelförändringar, optimering av trafikflöden och applikationskontroll

IPS / IDS

Aktivt skydd mot attacker på bakomliggande tjänster. Uppföljning av incidenter.

Nätverk

Redundansverifiering, prestandamätning, klassificering och prioritering av trafik.

Proxy

Webbsäkerhet, webbfiltrering och optimering av strömmande media.

Remote Access

Säker remote access lösning oavsett anslutningssätt.

Server

Monitorering av tjänster, konfigurationsverifiering, patch management samt hårdvarukontroller.

Unified communication

Koordinering och övervakning av videokonferenser, användarvänliga styrsystem och upprättande av mediaportal samt intern-tv kanaler.

Unified Storage

Backuphantering, volymprovisionering och effektivisering av lagringsutrymme.

Virtualisering

Katastrofsäkring och analyser av virtualiserade servrar, applikationer och klienter. Dynamisk resursallokering i realtid.

WAN-optimering

Konfigurationsanalyser, prestandatester och accelerering av applikationer.

WiFi

Optimering, kvalitetskontroller för bl. a. VoIP, gästhantering och säkerhetsmonitorering av trådlösa nätverk.

Övervakning / SIEM

Proaktiv övervakning utifrån loggar och direkta åtgärder baserade på larm. Rapporter, trendanalyser, incidenthantering och Key Performance Indicators (KPI).

Vad är Digital Signage?

 Digital signage är det moderna och flexibla sättet att kommunicera via digitala bildskärmar.

Att budskapet är digitalt innebär att du tar kontrollen oavsett på vilket sätt och på vilken plats det ska publiceras.

Den stora fördelen med digital signage jämfört med traditionell skyltning är att budskapet kan hållas mer levande. När nya budskap finns skapade kan publicering ske i realtid.

Snabbt, effektivt och med hög synlighet. Rörligt material fångar betraktaren med mer än dubbelt så stort intresse jämfört med affischering och annan skyltning. Med digital signage kommer ert budskap närmare mottagaren och ger den effekt som du vill uppnå.

kontakta oss för mer information

Support

Ingen produkt eller tjänst är bättre än den support och omhändertagande man möts av då ett fel inträffar.

Att vara en pålitlig och seriös servicepartner är för oss det absolut viktigaste i alla våra samarbeten.

För alla börjar ett samarbete först när produkten eller tjänsten  finns installerad,  klar att börja användas. Att bygga långsiktiga samarbeten med sina kunder vill de flesta. De leverantörer som lyckas är de som fortsätter att leverera år ut och år in, även efter att signaturen och betalningen finns tillhanda.

Kontakta Roland på Makab och se vad vi kan hjälpa ditt företag eller klubb med!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Roland Svensson

Roland Svensson

Försäljningschef

0732-44 50 00, 0732-44 50 00, 08-545 783 80, mailto:roland@makabgroup.se, roland@makabgroup.se