COVID-19

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR ALLAS SÄKERHET

Vi på Makab tycker att det är viktigt att ta vårt ansvar i rådande situation och hjälpa till att begränsa spridningen av Covid-19. Med omtanke om din och vår hälsa har vi tagit extra försiktighetsåtgärder för att våra teknikers besök hos dig ska kännas så tryggt som möjligt.

Vår Policy för tekniker som besöker dig på plats:

 • 1. Vi transporterar oss med egen bil till och från arbetsplatsen samt till våra kunder
 • 2. Vi använder plasthandskar när vi besöker kunder för att undvika att ta på smittade ytor. Vi tar alltid på oss handskar när vi lämnar bilen och tar av dem genom att vända dem ut och in när vi kommer åter till bilen. Handskar slängs i en plastpåse i bilen.
 • 3. Vi tvättar våra händer regelbundet med tvål och vatten på kontoret, särskilt när vi vandrat runt i lokalen.
 • 4. Vi använder handsprit i bilen efter kundbesök.
 • 5. Vi ber alltid våra kunder att hålla avstånd från oss vid besök och vi tar självklart aldrig i handen för att hälsa.
 • 6. Vi undviker att ta på ringklockor, dörrhandtag, porttelefoner utan använder ett papper mellan handske och det objektet.
 • 7. Vi tar tempen på morgonen och går inte till jobbet om temperaturen är förhöjd eller om vi har andra symptom som kan tyda på Corona.
 • 8. Makab har begränsat antalet personer i servicelokalen till ett minimum, inget onödigt spring, samt att vi håller stängd dörr mellan service och övriga lokalen
 • 9. Vi tvättar alltid händerna med tvål och vatten efter att vi mottagit externt gods samt när vi vandrar mellan olika lokaler på Makab.
 • 10. Vi håller avstånd till andra inklusive besökare i lokalerna, t ex vid bud och godsleveranser, möten etc.
 • 11. Vi undviker att vistas allt för många i våra gemensamma ytor samtidigt, sprider ut lunchen mellan kl 11.00-13.30 samt håller avstånd vid borden.

Övrig Personal:

Övrig personal som vistas fysiskt i våra lokaler efterlever samma försiktighetsåtgärder.
All kontakt från dem sker i nuläget via telefon eller  videosamtal.

Har ni några som helst funderingar så tveka inte att höra av er till er kontakt hos oss.

 

 

Makab Documents AB
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm

08-643 45 00
info@makabgroup.se